สมัครอีเมล์ @9Sats.com
 

ข้อกําหนดการสมัครอีเมล์

1. ท่านที่สมัครอีเมล์ ต้องเป็นสมาชิกของ 9sats.com โดยต้องได้รับการอนุญาติจาก 9sats.com ก่อน
2. 9sats.com ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการและหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้ ตามแต่ความเหมาะสม โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า
3. สมาชิก 9sats.com จะไม่นำบริการไปใช้ในกิจกรรมที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น รวมทั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม ทาง 9sats.com ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านได้ละเมิดกับผู้อื่น
4. หากสมาชิกไม่ได้ใช้อีเมล์ของ 9sats.com ติดต่อกันนาน 1 เดือน 9sats.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบอีเมล์และสมุดบันทึกของท่าน  โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อน  

ท่านได้อ่านเงื่อนไขและเข้าใจรายละเอียดด้านบนแล้ว ต้องการใช้บริการอีเมล์ของ 9sats.com กรุณาเลือก "ยอมรับ"


 

 
php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No such host is known. --->0