สมัครอีเมล์ @9Sats.com
 

ข้อกําหนดการสมัครอีเมล์

1. ท่านที่สมัครอีเมล์ ต้องเป็นสมาชิกของ 9sats.com โดยต้องได้รับการอนุญาติจาก 9sats.com ก่อน
2. 9sats.com ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการและหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้ ตามแต่ความเหมาะสม โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า
3. สมาชิก 9sats.com จะไม่นำบริการไปใช้ในกิจกรรมที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น รวมทั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม ทาง 9sats.com ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านได้ละเมิดกับผู้อื่น
4. หากสมาชิกไม่ได้ใช้อีเมล์ของ 9sats.com ติดต่อกันนาน 1 เดือน 9sats.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบอีเมล์และสมุดบันทึกของท่าน  โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อน  

ท่านได้อ่านเงื่อนไขและเข้าใจรายละเอียดด้านบนแล้ว ต้องการใช้บริการอีเมล์ของ 9sats.com กรุณาเลือก "ยอมรับ"


 

 
iPage

iPage

Powerful Web Hosting and Domain Names for Home and Business

Our Platform Serves Over 1,000,000 Websites
click to chat with a live agent

This site is temporarily unavailable

If you manage this site and have a question about why the site is not available, please contact iPage directly.