แจ้งการชำระเงิน
 
  หมายเลขการสั่งซื้อ : * (เช่น 000001)
  ชื่อ-นามสกุล : *
  โทรศัพท์ : *
  หมายเหตุ : *
  ประเภท : ธนาคาร
 
จํานวนเงินที่ชําระ: * (บาท)
วันที่ชําระ: * (วัน/เดือน/ปี เวลา)
ธนาคารที่โอน: *
  ธนาณัติ
 
จํานวนเงินที่ชําระ: * (บาท)
วันที่ชําระ: * (วัน/เดือน/ปี เวลา)
เลขที่ธนาณัติ: *
ที่ทำการไปรษณีย์: *
สาขา: *
  เลขที่อ้างอิง : (เลขที่อ้างอิงจากธนาคารที่ใบนำฝากเงิน)
  รูปใบสลิป :
  หมายเหตุ:
1. แจ้งโอนเงินก่อน 12.00 น. สามารถจัดส่งสินค้าได้ทันที
2. กรณีท่านโอนเงินในวันหยุด (วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) จะจัดส่งสินค้าให้ในวันทำการถัดไป
  Code : Security Image
* (กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน)