ลูกค้าของเรา

นอกจากลูกค้าบุคคลแล้ว ยังมีลูกค้าองกรค์หลายพันแห่ง ที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้สินค้าคุณภาพของเรา เช่น
 
       THAI HABEL INDUSTRIAL CO.,LTD. และ บริษัท โคบิซ 19 จำกัด 
       บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด
       บริษัท ดีมรรค จำกัด
       บริษัท ไอริส เทคโนโลยี จำกัด
    NIST International School
       บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 
   บริษัท แอดป๊อกจัดสเปคคอม จำกัด
   บริษัท เซ็นเตอร์เทค เทรดดิ้ง จำกัด
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอีเล็คโทรนิคส์
   บริษัท แน็บ คอมพิวเตอร์ จำกัด 
   บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทค จำกัด
   บริษัท แอสซายน์ ซิสเตมส์ จำกัด
   บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จำกัด
   บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จำกัด
   บริษัท แกรนด์หลานหลวง จำกัด
   บริษัท ดับบลิว เอ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีซีเอส จำกัด (มหาชน) 
บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) 
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) 
บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) 
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 
บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย (มหาชน) จำกัด
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย (มหาชน) จำกัด
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (มหาชน) จำกัด
บริษัท เอ็มเอส มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) (โชว์รูมนิมิตรใหม่) 
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ (มหาชน) จำกัด
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ (มหาชน) จำกัด
บริษัท จี แคปปิตอล (มหาชน) จำกัด 
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ (มหาชน) จำกัด
ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ (มหาชน) 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย (มหาชน) จำกัด
บริษัท เคมีแมน (มหาชน) จำกัด
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ลีฟแคปปิตอล จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด 
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) (มหาชน) จำกัด
หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส 
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงค์ กิมเอ็ง จำกัด 
บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
บริษัท หลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 
บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

โรงเรียนนานาชาตินิสท์
โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส 
โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า บริติช
โรงเรียนนานาชาติเซาท์เทอร์น หาดใหญ่
โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส
โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก
โรงเรียนบ้านธารทองแดง
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 
โรงเรียนรุ่งอรุณ 
โรงเรียนรักษาราชวิตร 
โรงเรียนเด่นหล้า 
โรงเรียนอัสสัมชัญ 
โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 
โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา 
โรงเรียน อินเตอร์คิด นิมิตใหม่ 
โรงเรียนอรุณประดิษฐ 
โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ 
โรงเรียนกวดวิชาเกียรติบัณฑิต 
โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 
โรงเรียนบ้านรักภาษา  
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนศรีพัฒนศาสตร์ 
โรงเรียนกวดวิชาอังกฤษครูเบสท์ 
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 
โรงเรียน วิทยาการอิสลาม 
โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 
โรงเรียนวัดสระบัว 
โรงเรียน​วัด​เม​ตา​รา​งค์​ 
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 
โรงเรียนเลิศหล้า 
โรงเรียนทอรัก 
โรงเรียนวัดราชสิงขร
โรงเรียนบ้านพลกรัง เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์ 
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่ 
โรงเรียนบ้านเมืองตึง 
โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป 
โรงเรียนบ้านภูไทร 
โรงเรียนกุฉินารายณ์

โรงพยาบาลชลบุรี 
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ 
โรงพยาบาลคามิลเลียน 
บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด
โรงพยาบาลอุ้มผาง 
บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จำกัด
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
บริษัท โรงพยาบาลสัตว์บ้านหมอกะหมา จำกัด

นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด หาดใหญ่ 
นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอ็ททิเอ็ท คอนโดหัวหิน 
บริษัท เอ็มเอสเค คอนโด (2014) จำกัด
นิติบุคคลอาคารชุดพี.เอส.ที.คอนโดวิลล์ ทาวเวอร์ 1
นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด กาญจนวนิช 
คอนโด เดอะ ทรี พัฒนาการ - เอกมัย 
นิติบุคคลอาคารชุด 624 คอนโดเลต รัชดา36 
นิติบุคคลอาคารชุด คิว คอนโด อโศก 
นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด รังสิต อไลฟ์ 1 
นิติบุคคลอาคารชุด 624 คอนโดเลต รัชดา 36 
นิติบุคคลอาคารชุดพี.เอส.ที.คอนโดวิลล์ ทาวเวอร์ 1
นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโดพิงค์ 
นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บางแค 
นิติบุคคลอาคารชุด พาร์ค บีช คอนโดมิเนียม 
บริษัท สไมล์คอนโด 2011 จำกัด 
นิติบุคคลอาคารชุด พี.เอส.ที.คอนโดวิลล์ ทาวเวอร์ 2 
นิติบุคคลอาคารชุดคอนโดเย็นสบายดี ลาดพร้าว15 
นิติบุคคลอาคารชุดลัดดาเพลส ศรีราชา คอนโดบี 
นิติบุคคล อาคารชุด พี.เอส.ที.คอนโดวิลล์ ทาวเวอร์ 2 
นิติบุคคลอาคารชุด คิวเฮ้าส์ คอนโด สาทร
นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด ยู วิภา-ลาดพร้าว 
อาคาร วีคอนโด เฟส เอ 
นิติบุคคลอาคารชุด คิว เฮ้าส์ คอนโด สุขุมวิท 79
ฯลฯ

ไม่พบเนื้อหา
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้